DAŇOVÝ KALENDÁŘ V DUBNU 2020

<  Zpět na výpis

01.04.2020
daň z příjmů
podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2019


podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2019, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám s možností odkladu podání a úhrady do 1.7.2020 (COVID-19). Zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 4/2020

09.04.2020
spotřební daň
splatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

15.04.2020
daň silniční
záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020 s možností odkladu úhrady do 15.10.2020 (COVID-19). Zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 6/2020

20.04.2020
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.04.2020
spotřební daň
splatnost daně za únor 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

27.04.2020
daň z hazardních her
daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2020

daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2020
souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020
kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020

energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2020

spotřební daň
daňové přiznání za březen 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2020 (pokud vznikl nárok)

30.04.2020
daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2020

energetické daně
podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty