Daňový kalendář v měsíci dubnu 2021

<  Zpět na výpis

01.04.2021
daň z příjmů
podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2020

podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2020, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)

09.04.2021
spotřební daň
splatnost daně za únor 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15.04.2021
daň silniční
záloha na daň za 1. čtvrtletí 2021

20.04.2021
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

splatnost paušální zálohy

26.04.2021
daň z hazardních her
daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2021

26.04.2021
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2021

souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2021

kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2021

energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2021

spotřební daň
splatnost daně za únor 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za březen 2021

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2021 (pokud vznikl nárok)

30.04.2021
daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2021

energetické daně
podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty