Daňový kalendář v měsíci únoru 2021

<  Zpět na výpis

01.02.2021
biopaliva
hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

daň silniční
daňové přiznání a daň za rok 2020

daň z nemovitých věcí
daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2021

daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2020

Oznámení informací DAC6
dle čl. VII zákona č. 343/2020 Sb. (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první krok v období ode dne 1. července 2020)

dle §14n odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, které bylo zpřístupněno pro zavedení, připraveno k zavedení nebo k jehož zavedení byl učiněn první krok do dne 31. prosince 2020)

dle §14n odst. 3 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, ve vztahu ke kterému vedlejší zprostředkovatel sám nebo prostřednictvím jiné osoby nebo jednotky bez právní osobnosti poskytnul podporu, pomoc nebo poradenství do dne 31. prosince 2020

09.02.2021
spotřební daň
splatnost daně za prosinec 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

15.02.2021
daň z příjmů
učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2021 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2020

podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

22.02.2021
daň z příjmů
splatnost paušální zálohy za leden a únor

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.02.2021
spotřební daň
splatnost daně za prosinec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

25.02.2021
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně za leden 2021

souhrnné hlášení za leden 2021

kontrolní hlášení za leden 2021

energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2021

spotřební daň
daňové přiznání za leden 2021

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2021 (pokud vznikl nárok)