Režim přenesené daňové povinnosti

<  Zpět na výpis

Přišel vám doklad s poznámkou "Režim přenesení daňové povinnosti"? Podívejme se na detaily a povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti spočívá v tom, že přenáší povinnost z dodavatele na odběratele. Podmínkou je, že plnění probíhá mezi plátci daně z přidané hodnoty, týká se zdanitelných plnění, vztahuje se  k datu uskutečnění zdanitelného plnění a nikoliv k datu přijetí platby a týká se případů, které jsou přesně stanoveny v zákoně (dodání zlata, odpady, stavební a montážní práce, dodání mobilních telefonů, dodání planu a elektřiny obchodníkovi, dodání certifikátů plunu a elektřiny).

 

Ten, pro koho bylo zdanitelné plnění uskutečněno, je povinen přiznat a zaplatit daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění a má nárok na odpočet daně. Povinnost přiznat daň v režimu přenesení daňové povinnosti má příjemce povinnost přiznat daň z přijatého plnění ke kdni uskutečnění zdanitelného plnění i v tom případě, kdy neobdržel doklad od dodavatele.