Měsíční slevy na daních u příjmů ze zaměstnání

<  Zpět na výpis

Blíží se každoroční termín pro podpis růžového prohlášení. Růžové prohlášení slangově nazýváme Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Termín pro každoroční podpis je stanoven na pondělí 15. února 2016. Zaměstnanci, kteří chtějí mít měsíčně uplatňované slevy, musí všechny podklady ke slevám doručit svému zaměstnavateli.

 

Každý, kdo platí daně, má nárok na slevu na poplatníka. Tato částka činní měsíčně 2 070 Kč.

 

Vypočtená daň za zdaňovací období snižuje o částku 420 Kč za každý měsíc u osob, které pobírají invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je invalidní ve třetím stupni, zanikl-li nárok na plný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a starobního důchodu nebo je osoba plně invalidní, avšak její žádost o plný invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není plně invalidní.

 

Vypočtená daň se snižuje o 210 Kč, pobírá-li osoba invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důchodového pojištění nebo zanikl-li nárok na částečný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního důchodu a starobního důchodu.

 

Držitelé průkazu ZTP/P si z daní každý měsíc odečtou částku 1 345 Kč.

 

Vypočtená daň se u studentů snižuje o 335 Kč po dobu, po kterou se soustavně připravují na budoucí povolání studiem nebo výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let.